ورود سرمایه‌گذاران خارجی به منطقه آزاد چابهار

ورود سرمایه‌گذاران خارجی به منطقه آزاد چابهار
‌رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار گفت: دو گروه سرمایه گذاری خارجی از کشورهای چین و افغانستان با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تجاری در راس دو هیات جداگانه ‌تجاری – سرمایه‌گذاری وارد منطقه آزاد چابهار شدند.

ورود سرمایه‌گذاران خارجی به منطقه آزاد چابهار

‌رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار گفت: دو گروه سرمایه گذاری خارجی از کشورهای چین و افغانستان با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تجاری در راس دو هیات جداگانه ‌تجاری – سرمایه‌گذاری وارد منطقه آزاد چابهار شدند.
ورود سرمایه‌گذاران خارجی به منطقه آزاد چابهار

بک لینک رنک 7

ممکن است بپسندید...