ولایتی: در حوزه دفاعی جزء کشورهای سرآمد هستیم / بر سر موضوع دفاعی مذاکره نخواهیم کرد

ولایتی: در حوزه دفاعی جزء کشورهای سرآمد هستیم / بر سر موضوع دفاعی مذاکره نخواهیم کرد
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برسر موضوع دفاعی، امنیتی و حفظ تمامیت ارضی کشورمان با هیچکس مذاکره و گفت‌وگو نمی‌کنیم.

ولایتی: در حوزه دفاعی جزء کشورهای سرآمد هستیم / بر سر موضوع دفاعی مذاکره نخواهیم کرد

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برسر موضوع دفاعی، امنیتی و حفظ تمامیت ارضی کشورمان با هیچکس مذاکره و گفت‌وگو نمی‌کنیم.
ولایتی: در حوزه دفاعی جزء کشورهای سرآمد هستیم / بر سر موضوع دفاعی مذاکره نخواهیم کرد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...