چرا بدمینتون‌بازان ایران به المپیک ریو نرسیدند؟

چرا بدمینتون‌بازان ایران به المپیک ریو نرسیدند؟
ملی پوش سابق بدمینتون گفت: بازیکنانی که به دنبال کسب سهمیه المپیک بودند، به همان اندازه که برای حضور در مسابقه تلاش کردند، وضعیت تمرینی خوبی نداشتند.

چرا بدمینتون‌بازان ایران به المپیک ریو نرسیدند؟

ملی پوش سابق بدمینتون گفت: بازیکنانی که به دنبال کسب سهمیه المپیک بودند، به همان اندازه که برای حضور در مسابقه تلاش کردند، وضعیت تمرینی خوبی نداشتند.
چرا بدمینتون‌بازان ایران به المپیک ریو نرسیدند؟

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...