کری در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد

کری در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد
وزیر امور خارجه آمریکا امروز (شنبه) در سفری از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد تا حمایت کشورش را از دولت کابل و تلاش برای حل بحران سیاسی این کشور به نمایش بگذارد.

کری در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد

وزیر امور خارجه آمریکا امروز (شنبه) در سفری از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد تا حمایت کشورش را از دولت کابل و تلاش برای حل بحران سیاسی این کشور به نمایش بگذارد.
کری در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...