گزارش خبرنگار ایسنا از تجمع مقابل موزه هنرهای معاصر

گزارش خبرنگار ایسنا از تجمع مقابل موزه هنرهای معاصر
در تجمع معترضان نسبت به واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی، اعلام شد که بحث واگذاری این موزه به‌طور کامل از دستور کار خارج شده است.

گزارش خبرنگار ایسنا از تجمع مقابل موزه هنرهای معاصر

در تجمع معترضان نسبت به واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی، اعلام شد که بحث واگذاری این موزه به‌طور کامل از دستور کار خارج شده است.
گزارش خبرنگار ایسنا از تجمع مقابل موزه هنرهای معاصر

بک لینک رنک 7

ممکن است بپسندید...