یک سال حبس برای یک شکارچی آرادانی که با محیط‌بانان درگیر شد

یک سال حبس برای یک شکارچی آرادانی که با محیط‌بانان درگیر شد
سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان آرادان از یک سال حبس برای یک شکارچی آرادانی که با محیط‌بانان یگان محیط‌زیست درگیر شد خبر داد و گفت: شکارچی دیگر این پرونده که بدون مقاومت تسلیم محیط‌بانان شد به 10 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط سلاح و مهمات محکوم شد.

یک سال حبس برای یک شکارچی آرادانی که با محیط‌بانان درگیر شد

سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان آرادان از یک سال حبس برای یک شکارچی آرادانی که با محیط‌بانان یگان محیط‌زیست درگیر شد خبر داد و گفت: شکارچی دیگر این پرونده که بدون مقاومت تسلیم محیط‌بانان شد به 10 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط سلاح و مهمات محکوم شد.
یک سال حبس برای یک شکارچی آرادانی که با محیط‌بانان درگیر شد

ممکن است بپسندید...