2400 هکتار از تالاب هورالعظیم آبگیری شد

2400 هکتار از تالاب هورالعظیم آبگیری شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از آبگیری 2400 هکتار از تالاب هورالعظیم در محل مخزن شماره 3 این تالاب خبر داد.

2400 هکتار از تالاب هورالعظیم آبگیری شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از آبگیری 2400 هکتار از تالاب هورالعظیم در محل مخزن شماره 3 این تالاب خبر داد.
2400 هکتار از تالاب هورالعظیم آبگیری شد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...