ابلاغیه دولت درباره یک شایعۀ استخدامی

ابلاغیه دولت درباره یک شایعۀ استخدامی
در پی بروز برخی شایعات مبنی بر استخدام پسر به جای پدر در برخی دستگاه‌های اجرایی، دولت ابلاغیه‌ای صادر کرد.

ابلاغیه دولت درباره یک شایعۀ استخدامی

در پی بروز برخی شایعات مبنی بر استخدام پسر به جای پدر در برخی دستگاه‌های اجرایی، دولت ابلاغیه‌ای صادر کرد.
ابلاغیه دولت درباره یک شایعۀ استخدامی

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...