اسکوترها به کمک هوای اصفهان می‌آیند

اسکوترها به کمک هوای اصفهان می‌آیند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: اسکوترها در سه ماهه اول امسال به اصفهان می‌آیند و سعی داریم در نخستین اقدام پارکبانان و ناظران پارک‌ها را به اسکوتر مجهز کنیم.

اسکوترها به کمک هوای اصفهان می‌آیند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: اسکوترها در سه ماهه اول امسال به اصفهان می‌آیند و سعی داریم در نخستین اقدام پارکبانان و ناظران پارک‌ها را به اسکوتر مجهز کنیم.
اسکوترها به کمک هوای اصفهان می‌آیند

بک لینک رنک 4

ممکن است بپسندید...