افزایش تعداد نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی در سال جاری

افزایش تعداد نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی در سال جاری

با تصویب کمیسیون نشریات علمی کشور، نشریات مطالعات رسانه های نوین و دانش های بومی ایران از نشریات فعال دانشگاه علامه طباطبائی، موفق به کسب اعتبار علمی-پژوهشی شدند و به این ترتیب تعداد نشریات با اعتبار علمی و پژوهشی به ۲۵ نشریه افزایش یافت.

افزایش تعداد نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی در سال جاری

(image)

با تصویب کمیسیون نشریات علمی کشور، نشریات مطالعات رسانه های نوین و دانش های بومی ایران از نشریات فعال دانشگاه علامه طباطبائی، موفق به کسب اعتبار علمی-پژوهشی شدند و به این ترتیب تعداد نشریات با اعتبار علمی و پژوهشی به ۲۵ نشریه افزایش یافت.
افزایش تعداد نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی در سال جاری

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...