ایران در میان ۹ کشور صاحب تکنولوژی میز لرزه‌ای قرار گرفت

ایران در میان ۹ کشور صاحب تکنولوژی میز لرزه‌ای قرار گرفت

محققان کشورمان موفق به ساخت دستگاه میز لرزه‌ای شدند که می‌تواند زلزله را شبیه‌سازی کند تا در این راستا ساختمان‌های مستحکم و مقاوم‌تری در برابر زلزله در سراسر کشور ساخته شود.

ایران در میان ۹ کشور صاحب تکنولوژی میز لرزه‌ای قرار گرفت

(image)

محققان کشورمان موفق به ساخت دستگاه میز لرزه‌ای شدند که می‌تواند زلزله را شبیه‌سازی کند تا در این راستا ساختمان‌های مستحکم و مقاوم‌تری در برابر زلزله در سراسر کشور ساخته شود.
ایران در میان ۹ کشور صاحب تکنولوژی میز لرزه‌ای قرار گرفت

بک لینک رنک 1

ممکن است بپسندید...