با تمام قوا به دفاع از حقوق قربانیان ترور ادامه دهیم

با تمام قوا به دفاع از حقوق قربانیان ترور ادامه دهیم

باید با تمام قوا به دفاع از حقوق قربانیان حوادث تروریستی کشور ادامه دهیم و در تعامل با کشورهایی که مدعی دفاع از حقوق بشرند دفاع از ارزش ها و آرمان‌های نظام را در اولویت قرار دهیم.

با تمام قوا به دفاع از حقوق قربانیان ترور ادامه دهیم

(image)

باید با تمام قوا به دفاع از حقوق قربانیان حوادث تروریستی کشور ادامه دهیم و در تعامل با کشورهایی که مدعی دفاع از حقوق بشرند دفاع از ارزش ها و آرمان‌های نظام را در اولویت قرار دهیم.
با تمام قوا به دفاع از حقوق قربانیان ترور ادامه دهیم

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...