تسهیلات مسکن مهر وی‍ژه دانشجویان متأهل

تسهیلات مسکن مهر وی‍ژه دانشجویان متأهل

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به وام ودیعه مسکن ویژه متاهلان، از رایزنی برای استفاده از ظرفیت مسکن مهر خبر داد.

تسهیلات مسکن مهر وی‍ژه دانشجویان متأهل

(image)

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به وام ودیعه مسکن ویژه متاهلان، از رایزنی برای استفاده از ظرفیت مسکن مهر خبر داد.
تسهیلات مسکن مهر وی‍ژه دانشجویان متأهل

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...