تشکیل سمن‌های تالاب، جنگل و اقلیم/ محیط زیست درپی تخصصی‌سازی سمن‌ها

تشکیل سمن‌های تالاب، جنگل و اقلیم/ محیط زیست درپی تخصصی‌سازی سمن‌ها
مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از فراهم شدن مقدمات شکل‌گیری NGO های تخصصی جنگل و تغییر اقلیم خبر داد و گفت: در شرایط حاضر سازمان محیط زیست سعی دارد به سمت تخصصی کردن فعالیت انجمن‌های محیط زیستی حرکت کند.

تشکیل سمن‌های تالاب، جنگل و اقلیم/ محیط زیست درپی تخصصی‌سازی سمن‌ها

مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از فراهم شدن مقدمات شکل‌گیری NGO های تخصصی جنگل و تغییر اقلیم خبر داد و گفت: در شرایط حاضر سازمان محیط زیست سعی دارد به سمت تخصصی کردن فعالیت انجمن‌های محیط زیستی حرکت کند.
تشکیل سمن‌های تالاب، جنگل و اقلیم/ محیط زیست درپی تخصصی‌سازی سمن‌ها

بک لینک رنک 1

ممکن است بپسندید...