جامعه دانشگاهی نباید خود را از جریان تدین خارج کند

جامعه دانشگاهی نباید خود را از جریان تدین خارج کند
آیت‌الله موسوی‌اردبیلی گفت: کسانی که دانشگاه‎ها را از مسایل شرعی جدا می‌کنند در حقیقت ظلمی بزرگ مرتکب شده‎اند.

جامعه دانشگاهی نباید خود را از جریان تدین خارج کند

آیت‌الله موسوی‌اردبیلی گفت: کسانی که دانشگاه‎ها را از مسایل شرعی جدا می‌کنند در حقیقت ظلمی بزرگ مرتکب شده‎اند.
جامعه دانشگاهی نباید خود را از جریان تدین خارج کند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...