خالد بحاح محل اقامت خود را در ریاض ترک کرد

خالد بحاح محل اقامت خود را در ریاض ترک کرد

«خالد بحاح» معاون رئیس جمهور و نخست وزیر (خود خوانده) برکنار شده یمن روز یکشنبه (امروز) کاخ پادشاهی که در آن اقامت داشته را ترک کرده است.

خالد بحاح محل اقامت خود را در ریاض ترک کرد

(image)

«خالد بحاح» معاون رئیس جمهور و نخست وزیر (خود خوانده) برکنار شده یمن روز یکشنبه (امروز) کاخ پادشاهی که در آن اقامت داشته را ترک کرده است.
خالد بحاح محل اقامت خود را در ریاض ترک کرد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...