داریوش مهرجویی فیلم می‌سازد؟

داریوش مهرجویی فیلم می‌سازد؟
داریوش مهرجویی برای ساخت فیلم سینمایی خود همچنان در انتظار مشخص شدن یک سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده‌ی مطمئن است تا امسال در کنار اجرای دوباره‌ی نمایش «غرب واقعی»، فیلم جدیدی هم بسازد.

داریوش مهرجویی فیلم می‌سازد؟

داریوش مهرجویی برای ساخت فیلم سینمایی خود همچنان در انتظار مشخص شدن یک سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده‌ی مطمئن است تا امسال در کنار اجرای دوباره‌ی نمایش «غرب واقعی»، فیلم جدیدی هم بسازد.
داریوش مهرجویی فیلم می‌سازد؟

بک لینک رنک 7

ممکن است بپسندید...