داعش می‌خواهد به آلمان حمله کند

داعش می‌خواهد به آلمان حمله کند

رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان گفت: تهدیدهای امنیتی در آلمان بسیار جدی است.

داعش می‌خواهد به آلمان حمله کند

(image)

رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان گفت: تهدیدهای امنیتی در آلمان بسیار جدی است.
داعش می‌خواهد به آلمان حمله کند

بک لینک رنک 8

ممکن است بپسندید...