سبحانی: بودجه سال ۹۵ را از وضعیت بحرانی اقتصاد خارج می‌کند

سبحانی: بودجه سال ۹۵ را از وضعیت بحرانی اقتصاد خارج می‌کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وضعیت اعتباری که در بودجه سال ۹۵ کل کشور در نظر گرفته شده است و ظرفیت های اوراق مشارکت، اوراق خزانه، صندوق توسعه ملی و فایناس وضعیت اقتصادی کشور از وضع کنونی خارج خواهد شد.

سبحانی: بودجه سال ۹۵ را از وضعیت بحرانی اقتصاد خارج می‌کند

(image)

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وضعیت اعتباری که در بودجه سال ۹۵ کل کشور در نظر گرفته شده است و ظرفیت های اوراق مشارکت، اوراق خزانه، صندوق توسعه ملی و فایناس وضعیت اقتصادی کشور از وضع کنونی خارج خواهد شد.
سبحانی: بودجه سال ۹۵ را از وضعیت بحرانی اقتصاد خارج می‌کند

بک لینک رنک 6

ممکن است بپسندید...