سلامت مردم بویراحمد در خطر است

سلامت مردم بویراحمد در خطر است
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهرستان بویراحمد در آستانه مواجه شدن با بحران پسماند است و باید فکر و چاره اساسی در این زمینه اندیشیده شود چرا که سلامتی مردم این شهرستان درخطر است.

سلامت مردم بویراحمد در خطر است

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهرستان بویراحمد در آستانه مواجه شدن با بحران پسماند است و باید فکر و چاره اساسی در این زمینه اندیشیده شود چرا که سلامتی مردم این شهرستان درخطر است.
سلامت مردم بویراحمد در خطر است

بک لینک قوی

ممکن است بپسندید...