عکس‌های منتخب هفته؛ جنگ هنوز می‌تازد!

عکس‌های منتخب هفته؛ جنگ هنوز می‌تازد!
نمی‌توان تصور کرد درگیری تازه‌ای در گوشه‌ای از جهان رخ دهد و عکس‌هایی از آن که توسط عکاسان رسانه‌ها و آژانس‌های معتبر عکس جهان تهیه شده، در میان تصاویر منتخب هفته نباشد.

عکس‌های منتخب هفته؛ جنگ هنوز می‌تازد!

نمی‌توان تصور کرد درگیری تازه‌ای در گوشه‌ای از جهان رخ دهد و عکس‌هایی از آن که توسط عکاسان رسانه‌ها و آژانس‌های معتبر عکس جهان تهیه شده، در میان تصاویر منتخب هفته نباشد.
عکس‌های منتخب هفته؛ جنگ هنوز می‌تازد!

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...