مرحوم جلالفرد همان حسی را داشت که ملت در سال ۵۷ داشت/ کسانی‌ که در لاک خود هستند نمی توانند مبدا تحولات باشند

مرحوم جلالفرد همان حسی را داشت که ملت در سال ۵۷ داشت/ کسانی‌ که در لاک خود هستند نمی توانند مبدا تحولات باشند

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با تاکید بر اینکه مرحوم جلالفرد در جلسات حرص و جوش برای ارزش ها و آرمان های انقلاب می خورد خاطرنشان کرد: وی همان حسی را داشت که ملت در سال ۵۷ داشتند.

مرحوم جلالفرد همان حسی را داشت که ملت در سال ۵۷ داشت/ کسانی‌ که در لاک خود هستند نمی توانند مبدا تحولات باشند

(image)

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با تاکید بر اینکه مرحوم جلالفرد در جلسات حرص و جوش برای ارزش ها و آرمان های انقلاب می خورد خاطرنشان کرد: وی همان حسی را داشت که ملت در سال ۵۷ داشتند.
مرحوم جلالفرد همان حسی را داشت که ملت در سال ۵۷ داشت/ کسانی‌ که در لاک خود هستند نمی توانند مبدا تحولات باشند

بک لینک رنک 5

ممکن است بپسندید...