نامگذاری سال جهت حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور را مشخص می‌کند

نامگذاری سال جهت حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور را مشخص می‌کند

رئیس دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، جهت حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور از جمله بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی را مشخص می‌کند.

نامگذاری سال جهت حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور را مشخص می‌کند

(image)

رئیس دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، جهت حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور از جمله بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی را مشخص می‌کند.
نامگذاری سال جهت حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور را مشخص می‌کند

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...