نقش رهبری در صدور مجوز «آژانس شیشه‌ای»

نقش رهبری در صدور مجوز «آژانس شیشه‌ای»
در روزهای اخیر و با انتشار اظهاراتی منسوب به ابراهیم حاتمی‌کیا که در آن درباره گرفت و گیرهای تولید «آژانس شیشه‌ای» و به‌خصوص دردسرهای دریافت پروانه ساختش سخن گفت، اظهارنظرهای مختلفی درباره این فیلم دهه هفتادی مطرح شد.

نقش رهبری در صدور مجوز «آژانس شیشه‌ای»

در روزهای اخیر و با انتشار اظهاراتی منسوب به ابراهیم حاتمی‌کیا که در آن درباره گرفت و گیرهای تولید «آژانس شیشه‌ای» و به‌خصوص دردسرهای دریافت پروانه ساختش سخن گفت، اظهارنظرهای مختلفی درباره این فیلم دهه هفتادی مطرح شد.
نقش رهبری در صدور مجوز «آژانس شیشه‌ای»

بک لینک رنک 8

ممکن است بپسندید...