هتک حرمت زنان در زندان‌های بحرین

هتک حرمت زنان در زندان‌های بحرین

صفحه “بحرین دکتر” در توییتر، مطلبی را درخصوص تجاوز عوامل نظام حاکم آل خلیفه به زنان زندانی منتشر کرد.

هتک حرمت زنان در زندان‌های بحرین

(image)

صفحه “بحرین دکتر” در توییتر، مطلبی را درخصوص تجاوز عوامل نظام حاکم آل خلیفه به زنان زندانی منتشر کرد.
هتک حرمت زنان در زندان‌های بحرین

بک لینک رنک 7

ممکن است بپسندید...