پرونده مهدی هاشمی یکی از پرونده های وقت گیر و پرحاشیه در سال ۹۴ بود/ مبارزه با فساد بدون تبعیض در اولویت برنامه های قوه قضاییه

پرونده مهدی هاشمی یکی از پرونده های وقت گیر و پرحاشیه در سال ۹۴ بود/ مبارزه با فساد بدون تبعیض در اولویت برنامه های قوه قضاییه

سخنگوی دستگاه قضا در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال ۹۵ به خلاصه ای از اقدامات این دستگاه در سال گذشته و اهم اولویت های دستگاه قضا برای سال جاری پرداخت.

پرونده مهدی هاشمی یکی از پرونده های وقت گیر و پرحاشیه در سال ۹۴ بود/ مبارزه با فساد بدون تبعیض در اولویت برنامه های قوه قضاییه

(image)

سخنگوی دستگاه قضا در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال ۹۵ به خلاصه ای از اقدامات این دستگاه در سال گذشته و اهم اولویت های دستگاه قضا برای سال جاری پرداخت.
پرونده مهدی هاشمی یکی از پرونده های وقت گیر و پرحاشیه در سال ۹۴ بود/ مبارزه با فساد بدون تبعیض در اولویت برنامه های قوه قضاییه

بک لینک رنک 3

ممکن است بپسندید...