کارتون / آخرین درس «معلم فداکار»

کارتون / آخرین درس «معلم فداکار»
حمیدرضا گنگو زهی، معلمی بود که هفته گذشته برای نجات جان دانش‌آموزانش، زیر آوار ماند و جان باخت.

کارتون / آخرین درس «معلم فداکار»

حمیدرضا گنگو زهی، معلمی بود که هفته گذشته برای نجات جان دانش‌آموزانش، زیر آوار ماند و جان باخت.
کارتون / آخرین درس «معلم فداکار»

بک لینک رنک 3

ممکن است بپسندید...