کاهش محسوس تخلفات در دولت یازدهم

کاهش محسوس تخلفات در دولت یازدهم
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با کنترل نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی که در سایه تعامل دیوان محاسبات و دولت یازدهم رقم خورده است، تعداد تخلفات دستگاه های اجرایی کاهش محسوسی داشته است.

کاهش محسوس تخلفات در دولت یازدهم

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با کنترل نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی که در سایه تعامل دیوان محاسبات و دولت یازدهم رقم خورده است، تعداد تخلفات دستگاه های اجرایی کاهش محسوسی داشته است.
کاهش محسوس تخلفات در دولت یازدهم

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...