کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی تشکیل شود

کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی تشکیل شود
عبدالله رمضان‌زاده – سحنگوی دولت اصلاحات – با اشاره به فسادهای مختلف در سال‌های پیشین، تاکید کرد که حسن روحانی باید کمیته حقیقت‌یاب «غارت ملی» تشکیل دهد.

کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی تشکیل شود

عبدالله رمضان‌زاده – سحنگوی دولت اصلاحات – با اشاره به فسادهای مختلف در سال‌های پیشین، تاکید کرد که حسن روحانی باید کمیته حقیقت‌یاب «غارت ملی» تشکیل دهد.
کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی تشکیل شود

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...