آوینی هم از طرف روشنفکرها هم مذهبی‌ها مورد حمله قرار گرفت/ هنرمند غیر متعهد نداریم

آوینی هم از طرف روشنفکرها هم مذهبی‌ها مورد حمله قرار گرفت/ هنرمند غیر متعهد نداریم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شهید آوینی از چپ و راست با ادبیات روشنفکری و گاهی مذهبی مورد حمله قرار گرفت.

آوینی هم از طرف روشنفکرها هم مذهبی‌ها مورد حمله قرار گرفت/ هنرمند غیر متعهد نداریم

(image)

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شهید آوینی از چپ و راست با ادبیات روشنفکری و گاهی مذهبی مورد حمله قرار گرفت.
آوینی هم از طرف روشنفکرها هم مذهبی‌ها مورد حمله قرار گرفت/ هنرمند غیر متعهد نداریم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...