افراطی‌گری، اختلاف مذاهب و تروریسم جهان اسلام را تهدید می‌کنند

افراطی‌گری، اختلاف مذاهب و تروریسم جهان اسلام را تهدید می‌کنند
رییس جمهور گفت: موضوع افراطی‌گری، اختلاف بین فرق و مذاهب، و تروریسم، سه خطر عمده‌ای است که جهان اسلام و منطقه را تهدید می‌کند.

افراطی‌گری، اختلاف مذاهب و تروریسم جهان اسلام را تهدید می‌کنند

رییس جمهور گفت: موضوع افراطی‌گری، اختلاف بین فرق و مذاهب، و تروریسم، سه خطر عمده‌ای است که جهان اسلام و منطقه را تهدید می‌کند.
افراطی‌گری، اختلاف مذاهب و تروریسم جهان اسلام را تهدید می‌کنند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...