انقلاب اسلامی اعتکاف را احیا کرد

انقلاب اسلامی اعتکاف را احیا کرد
آیت‌الله سبحانی گفت: برخی جوانان ما تحت تأثیر ماهواره‌ها و تبلیغات سوء قرار دارند و اعتکاف یکی از بهترین راه‌هاست تا با این تبلیغات مقابله کنیم.

انقلاب اسلامی اعتکاف را احیا کرد

آیت‌الله سبحانی گفت: برخی جوانان ما تحت تأثیر ماهواره‌ها و تبلیغات سوء قرار دارند و اعتکاف یکی از بهترین راه‌هاست تا با این تبلیغات مقابله کنیم.
انقلاب اسلامی اعتکاف را احیا کرد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...