بارها به خاطر دخالت نهادها اذیت شدم/ با نظز وزیر ورزش مخالفم

بارها به خاطر دخالت نهادها اذیت شدم/ با نظز وزیر ورزش مخالفم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: هیچ فردی نمی‌تواند رئیس فدراسیون فوتبال را از سمت خود برکنار کند.

بارها به خاطر دخالت نهادها اذیت شدم/ با نظز وزیر ورزش مخالفم

(image)

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: هیچ فردی نمی‌تواند رئیس فدراسیون فوتبال را از سمت خود برکنار کند.
بارها به خاطر دخالت نهادها اذیت شدم/ با نظز وزیر ورزش مخالفم

بک لینک رنک 8

ممکن است بپسندید...