تغییر زمان برگزاری امتحانات خرداد مدارس

تغییر زمان برگزاری امتحانات خرداد مدارس

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: زمان برگزاری امتحانات دانش آموزان تهران تغییر کرد.

تغییر زمان برگزاری امتحانات خرداد مدارس

(image)

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: زمان برگزاری امتحانات دانش آموزان تهران تغییر کرد.
تغییر زمان برگزاری امتحانات خرداد مدارس

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...