جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را بدبین می کند

جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را بدبین می کند
نوه امام جدال در بین سطوح حاکمیت را موجب بدبینی و ناامیدی مردم نسبت به نظام عنوان و تاکید کرد که جدال، دوستی‌ها را از بین برده و تبدیل به دشمنی می کند.

جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را بدبین می کند

نوه امام جدال در بین سطوح حاکمیت را موجب بدبینی و ناامیدی مردم نسبت به نظام عنوان و تاکید کرد که جدال، دوستی‌ها را از بین برده و تبدیل به دشمنی می کند.
جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را بدبین می کند

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...