حضور ۳۲۰ دانشجو در پیاده روی کربلا در ایام نیمه شعبان/ حرکت کاروانها ۲۴ اردیبهشت

حضور ۳۲۰ دانشجو در پیاده روی کربلا در ایام نیمه شعبان/ حرکت کاروانها ۲۴ اردیبهشت

مسئول برگزاری پیاده روی کربلا نیمه شعبان دانشجویی گفت: ۳۲۰ دانشجوی دختر و پسر امسال در پیاده روی کربلا در ایام نیمه شعبان حضور دارند.

حضور ۳۲۰ دانشجو در پیاده روی کربلا در ایام نیمه شعبان/ حرکت کاروانها ۲۴ اردیبهشت

(image)

مسئول برگزاری پیاده روی کربلا نیمه شعبان دانشجویی گفت: ۳۲۰ دانشجوی دختر و پسر امسال در پیاده روی کربلا در ایام نیمه شعبان حضور دارند.
حضور ۳۲۰ دانشجو در پیاده روی کربلا در ایام نیمه شعبان/ حرکت کاروانها ۲۴ اردیبهشت

بک لینک رنک 4

ممکن است بپسندید...