حکایت ادامه‌دار خوابگاه‌های خودگردان در دانشگاه هنر اصفهان/ ممانعت پیمانکار متخلف از ورود دانشجویان به خوابگاه

حکایت ادامه‌دار خوابگاه‌های خودگردان در دانشگاه هنر اصفهان/ ممانعت پیمانکار متخلف از ورود دانشجویان به خوابگاه

معاون دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان مشکلات پیش‌آمده در مورد خوابگاه خودگردان دختران این دانشگاه را مربوط به پیمانکار خوابگاه دانست و گفت: پیمانکار خوابگاه بدون اطلاع دانشگاه و به‌صورت یک‌طرفه اقدام به فسخ قرارداد خود کرده است و این مسئله منجر به بروز مشکلاتی برای دانشجویان شد.

حکایت ادامه‌دار خوابگاه‌های خودگردان در دانشگاه هنر اصفهان/ ممانعت پیمانکار متخلف از ورود دانشجویان به خوابگاه

(image)

معاون دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان مشکلات پیش‌آمده در مورد خوابگاه خودگردان دختران این دانشگاه را مربوط به پیمانکار خوابگاه دانست و گفت: پیمانکار خوابگاه بدون اطلاع دانشگاه و به‌صورت یک‌طرفه اقدام به فسخ قرارداد خود کرده است و این مسئله منجر به بروز مشکلاتی برای دانشجویان شد.
حکایت ادامه‌دار خوابگاه‌های خودگردان در دانشگاه هنر اصفهان/ ممانعت پیمانکار متخلف از ورود دانشجویان به خوابگاه

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...