دولت از دستکاری قیمت‌ها پرهیز کند

دولت از دستکاری قیمت‌ها پرهیز کند

فرشاد مومنی اقتصاددان حامی دولت روحانی با انتقاد از دستکاری دولت در قیمت‌ها و اظهارنظرهای نسنجیده برخی وزرای دولت یازدهم در خصوص گران شدن بنزین، “رکود عمق یافته” و “بحران جدی در بخش مولد” را آشفتگی‌های امروز اقتصاد ایران اعلام کرد.

دولت از دستکاری قیمت‌ها پرهیز کند

(image)

فرشاد مومنی اقتصاددان حامی دولت روحانی با انتقاد از دستکاری دولت در قیمت‌ها و اظهارنظرهای نسنجیده برخی وزرای دولت یازدهم در خصوص گران شدن بنزین، “رکود عمق یافته” و “بحران جدی در بخش مولد” را آشفتگی‌های امروز اقتصاد ایران اعلام کرد.
دولت از دستکاری قیمت‌ها پرهیز کند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...