ساختمان فرمانداری شهر «هیت» آزاد شد

ساختمان فرمانداری شهر «هیت» آزاد شد

سرویس مبارزه با تروریسم عراق از آزادی ساختمان فرمانداری شهر «هیت» در استان الانبار خبر داد.

ساختمان فرمانداری شهر «هیت» آزاد شد

(image)

سرویس مبارزه با تروریسم عراق از آزادی ساختمان فرمانداری شهر «هیت» در استان الانبار خبر داد.
ساختمان فرمانداری شهر «هیت» آزاد شد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...