سقف معافیت مالیاتی در سال 95 تعیین شد

سقف معافیت مالیاتی در سال 95 تعیین شد
بر اساس مصوبه مجلس کارمندانی که سقف دریافتی آنها در سال معادل 156 میلیون ریال یا یک میلیون و 300 هزار تومان در ماه باشد از پرداخت مالیات معاف شدند.

سقف معافیت مالیاتی در سال 95 تعیین شد

بر اساس مصوبه مجلس کارمندانی که سقف دریافتی آنها در سال معادل 156 میلیون ریال یا یک میلیون و 300 هزار تومان در ماه باشد از پرداخت مالیات معاف شدند.
سقف معافیت مالیاتی در سال 95 تعیین شد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...