شمش‌های طلای عراق کجاست؟

شمش‌های طلای عراق کجاست؟

آمریکاو متحدانش زمانی که وارد عراق شدند، به جای سلاح کشتار جمعی – که به دنبال آن آمده بودند – با حجم انبوهی از شمش طلا و دسته‌های اسکناس رو به رو شدند، که سرنوشت آن پس از سالها درهاله‌ای از ابهام است.

شمش‌های طلای عراق کجاست؟

(image)

آمریکاو متحدانش زمانی که وارد عراق شدند، به جای سلاح کشتار جمعی – که به دنبال آن آمده بودند – با حجم انبوهی از شمش طلا و دسته‌های اسکناس رو به رو شدند، که سرنوشت آن پس از سالها درهاله‌ای از ابهام است.
شمش‌های طلای عراق کجاست؟

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...