فضای منطقی مناظره نامزدهای دوره دوم انتخابات را فراهم کنید

فضای منطقی مناظره نامزدهای دوره دوم انتخابات را فراهم کنید

بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز در نامه‌ای خطاب به ریاست سازمان صدا و سیما استان فارس گفت: فرصت مناظره داوطلبین مجلس شورای اسلامی در فضایی منطقی را ایجاد کنید.

فضای منطقی مناظره نامزدهای دوره دوم انتخابات را فراهم کنید

(image)

بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز در نامه‌ای خطاب به ریاست سازمان صدا و سیما استان فارس گفت: فرصت مناظره داوطلبین مجلس شورای اسلامی در فضایی منطقی را ایجاد کنید.
فضای منطقی مناظره نامزدهای دوره دوم انتخابات را فراهم کنید

ممکن است بپسندید...