فعالیت ۲۱۰ کارخانه چرم با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد

فعالیت ۲۱۰ کارخانه چرم با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد

رئیس انجمن صنایع چرم ایران با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ کارخانه چرم در کشور وجود دارد که ۷۰درصد آنها کمتر از ۳۰درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، گفت: این میزان فعالیت برای واحدها به‌معنی تولید نیست بلکه فقط واحدهای خود را سرپا نگه داشته‌اند.

فعالیت ۲۱۰ کارخانه چرم با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد

(image)

رئیس انجمن صنایع چرم ایران با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ کارخانه چرم در کشور وجود دارد که ۷۰درصد آنها کمتر از ۳۰درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، گفت: این میزان فعالیت برای واحدها به‌معنی تولید نیست بلکه فقط واحدهای خود را سرپا نگه داشته‌اند.
فعالیت ۲۱۰ کارخانه چرم با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...