قاضی‌پور: حاشیه‌ها، تقصیر ترجمه BBC بود

قاضی‌پور: حاشیه‌ها، تقصیر ترجمه BBC بود
نماینده مردم ارومیه معتقد است که حواشی ایجاد شده برای وی به دلیل استناد به ترجمه بی‌بی‌سی بوده و او در سخنرانی خود هیچ توهینی به نمایندگان زن نکرده است.

قاضی‌پور: حاشیه‌ها، تقصیر ترجمه BBC بود

نماینده مردم ارومیه معتقد است که حواشی ایجاد شده برای وی به دلیل استناد به ترجمه بی‌بی‌سی بوده و او در سخنرانی خود هیچ توهینی به نمایندگان زن نکرده است.
قاضی‌پور: حاشیه‌ها، تقصیر ترجمه BBC بود

بک لینک رنک 1

ممکن است بپسندید...