لاریجانی با زبان خوش کنار برود وگرنه…!

لاریجانی با زبان خوش کنار برود وگرنه…!

عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید لاریجانی به نفع عارف در ریاست مجلس دهم کنار بکشد.

لاریجانی با زبان خوش کنار برود وگرنه…!

(image)

عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید لاریجانی به نفع عارف در ریاست مجلس دهم کنار بکشد.
لاریجانی با زبان خوش کنار برود وگرنه…!

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...