ماجرای درختان کنده شده جاده ائل گلی تبریز به کجا رسید؟

ماجرای درختان کنده شده جاده ائل گلی تبریز به کجا رسید؟
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز تبریز در پی انتشار خبری مبنی بر برداشت و انتقال درختان محوطه یک واحد تجاری در محدوده جاده ائل گلی، از کاشت درختان مقاوم و ترمیم پوشش فضای سبز در این مکان خبر داد .

ماجرای درختان کنده شده جاده ائل گلی تبریز به کجا رسید؟

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز تبریز در پی انتشار خبری مبنی بر برداشت و انتقال درختان محوطه یک واحد تجاری در محدوده جاده ائل گلی، از کاشت درختان مقاوم و ترمیم پوشش فضای سبز در این مکان خبر داد .
ماجرای درختان کنده شده جاده ائل گلی تبریز به کجا رسید؟

بک لینک رنک 1

ممکن است بپسندید...