مظلومی: مطمئن باشید جمعه جواب منتقدان را می‌دهم

مظلومی: مطمئن باشید جمعه جواب منتقدان را می‌دهم

سرمربی تیم استقلال گفت: استقلال متفاوتی را روز جمعه خواهید دید.

مظلومی: مطمئن باشید جمعه جواب منتقدان را می‌دهم

(image)

سرمربی تیم استقلال گفت: استقلال متفاوتی را روز جمعه خواهید دید.
مظلومی: مطمئن باشید جمعه جواب منتقدان را می‌دهم

ممکن است بپسندید...