نخست وزیر اوکراین استعفا کرد

نخست وزیر اوکراین استعفا کرد

نخست وزیر اوکراین که به علت تأخیر در اجرای اصلاحات به شدت هدف انتقاد قرار دارد از سمت خود کناره گیری کرد.

نخست وزیر اوکراین استعفا کرد

(image)

نخست وزیر اوکراین که به علت تأخیر در اجرای اصلاحات به شدت هدف انتقاد قرار دارد از سمت خود کناره گیری کرد.
نخست وزیر اوکراین استعفا کرد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...