نشست جدید شورای عالی انرژی/ ارائه گزارش سند ملی راهبرد انرژی

نشست جدید شورای عالی انرژی/ ارائه گزارش سند ملی راهبرد انرژی

معاون اول رئیس جمهور گفت: نظرات و دیدگاه‌های تکمیلی دستگاه‌ها در سند ملی راهبرد انرژی کشور دریافت و در حوزه انرژی تدوین می‌شود.

نشست جدید شورای عالی انرژی/ ارائه گزارش سند ملی راهبرد انرژی

(image)

معاون اول رئیس جمهور گفت: نظرات و دیدگاه‌های تکمیلی دستگاه‌ها در سند ملی راهبرد انرژی کشور دریافت و در حوزه انرژی تدوین می‌شود.
نشست جدید شورای عالی انرژی/ ارائه گزارش سند ملی راهبرد انرژی

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...