نگرانی درباره «سواد خواندن» در دانش‌آموزان

نگرانی درباره «سواد خواندن» در دانش‌آموزان
فعال شبیه‌سازی آزمون «پرلز» در آستانه برگزاری آزمون «پرلز» و «پرلزلیترسی» در ایران و 50 کشور جهان، با اشاره به برگزاری مرحله دیگری از این آزمون‌های بین‌المللی – تیمز – نسبت به پیشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان ایرانی ابراز نگرانی کرد.

نگرانی درباره «سواد خواندن» در دانش‌آموزان

فعال شبیه‌سازی آزمون «پرلز» در آستانه برگزاری آزمون «پرلز» و «پرلزلیترسی» در ایران و 50 کشور جهان، با اشاره به برگزاری مرحله دیگری از این آزمون‌های بین‌المللی – تیمز – نسبت به پیشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان ایرانی ابراز نگرانی کرد.
نگرانی درباره «سواد خواندن» در دانش‌آموزان

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...